Milyin Featured 13

मन उधाण-4

30th October 2023 | 7 Views

Info: This Creation is monetized via ads and affiliate links. We may earn from promoting certain products in our Creations, or when you engage with various Ad Units.

How was this Creation created: We are a completely AI-free platform, all Creations are checked to make sure content is original, human-written, and plagiarism free.

Toggle

रविना शनिवार आणि रविवार नंतर सोमवारची आतुरतेने वाट बघत होती.

 तर इकडे श्यामची हालत काही अशा पैकीच होती..

 तोही सोमवारची वाट बघत होता.

या दोन दिवसात त्या दोघांनी एकमेकांना खूप मिस केलं.

 त्यात एकमेकांपेक्षा एकमेकांच्या सहवासात त्या अबोध प्रणयात, त्यांना जे सुख प्राप्त होतं.. त्या सुखाला खूप मिस केलं..

 पण म्हणतात विरहानंतरच प्रेम हे अधिक गोड असतं.

 त्याप्रमाणेच त्या दोघांचं झालं सोमवारी कधी एकदा यांचं राहण मोकळं होईल ते वाट बघत होते आणि आता दोघांनाही नवीन जागा भेटली..

 दुपारी एक वाजता शाम खालून सिटी मारतो..

 सिटीचा आवाज ऐकताच रवीना सुद्धा आई झोपायची वाट ही न बघता खेळायला बाहेर पडते आणि ती क्वार्टरच्या दुसऱ्या मार्गातून आणि श्याम क्वार्टरच्या सरळ दोघेही असे आत जातात.

 श्याम अगोदर आत मध्ये जातो त्यानंतर रवीना जाते…

श्याम रवीनाला आत मध्ये घेतो आणि क्षणभर तिला एकटक बघतो.

 त्यानंतर तो तिला मिठीत घेतो. 

 मिठीत त्याने तिला इतकं घट्ट आवळलं होतं का रवीनाचे मध्यम आकाराचे स्तन त्याला टोचत होते.

 रवीनालाही तिच्या स्तनावर पडलेल्या श्यामच्या छातीचा दबाव गोड वाटत होता. त्यानंतर श्यामने तिच्या कपाळावर किस केलं.

 रवीना लाजत होती, शाम आता तिच्या गालावरती कीस करतो, रवीना अजून लाजत होती आणि अचानकपणे शाम ने तिच्या ओठावर किस केलं.

 त्या ओठांच्या स्पर्शाने दोघांनाही विचित्रच वाटलं.

 आता शाम ही तिला किस करण्यासाठी इशारा करतो.

रवीना त्याच्या कपाळावर किस करते, त्यानंतर ती त्याच्या गालावरती कीस करते आणि सगळ्यात शेवटी त्याच्या ओठावर ओठ टेकवते..

 तिने जेव्हा ओठ टेकवले श्यामने हलकसं आss केलं आणि रवीनाच्या ओठाची एक पाकळी त्याच्या दोन्ही ओठात अडकली आणि आता श्याम आणि रवीना दोघेही एकमेकांना घट्टपणे आवळून किस करत होते..

 दोघांची किस आता डीप केस मध्ये बदलत होती.

 डीपी कीस या शब्दाचा अर्थही माहित नसलेले ते दोघ मात्र ओठांचा खेळ चांगलाच रंगवत होते.

 हे करताना श्याम हळुवारपणे तिच्या नितंबांना कुस्करत होता.

 रवीनाचेही हात कसे शांत राहतील तीही मागून त्याच्या नितंबाला कुस्करत होती दोघेही आता एकमेकांच्या ओठात गुंतले त्यानंतर रवीना लाजून लांब होते आणि ती ओठ पुसते..

पाच मिनिटे हे दोघे आता थोडे लांब लांबच राहतात.

 त्यानंतर शाम विषय बदलत तिला जवळ घेत,”रवीना आज तुझी भावली नाही आणली?”

त्यावर रवीना म्हणाली,” नाही रे.. मला तर माहीतच नव्हतं.. मला वाटलं तूच माझ बाळ होणार त्यामुळे मी भावली घरीच ठेवली..

श्याम तिला बघत म्हणाला,” जाऊ दे आज आई आणि बाळाचं नाही खेळायचं तर आज आपण आपल्या लग्नाचा खेळ खेळायच.

 हे बघ आपण काय करू आपण दोघे लग्न-लग्न खेळू..

 असं म्हणून तो रवीनाला रूमच्या मध्यभागी ओढतो..

 आता तो तिला तिथे लग्नाच्या एकेक विधी इमॅजिन करत होता.

 तिच्या गळ्यात हार घालतो, रवीना सुद्धा त्याच्या गळ्यात हार घालते.

 नंतर तिच्या भांगेत सिंदूर भरला, दोघांचे असे खेळ चालू होते..

 त्यानंतर श्यामने कॅरीबॅग मध्ये आणलेले चार-पाच फुले त्या बेडवर टाकले आणि रवीनाला तिथे बसवत मनाला, ” तू आता माझी नवरी आहेस आणि मी तुझा नवरा, आणि पिक्चर मध्ये दाखवतात त्याप्रमाणे आपल्या दोघांची सुहागरात आहे.

 तो थोडासा लांब जातो आणि हलकसं खोकलतो..

 रवीना त्याला बघून लाजते, शाम आता तिच्या जवळ येतो..

 रवीना हात बाजूला सरकवणार इतक्यात शाम तिला जवळ ओढतो.

 रवीना लांब जाणार इतक्यात शाम तीला स्वतःच्या बहुभाषात खेचतो.

 त्यानंतर तो तिच्या स्कर्ट टॉप असलेल्या ड्रेसचे टॉपचे बटन काढत होता.

 रवीना लाजून म्हणाली तू तुझी शर्ट काढ ना त्याने स्वतःचे शर्ट काढलं.

 आता तो रवीनाचे शर्ट काढून मोकळा करतो.

 तिची स्लिप त्यातून दिसणारे मध्यम आकाराचे ते स्तन आणि फुगीर झालेले स्तनाग्र…

 श्यामने लगेच तिची स्लिप काढली. शाम आता तिला जवळ घेतो..

 दोघांच्याही उघड्या छातीच्या स्पर्शाने दोघांमध्ये विचित्र भावना  उत्पन्न होत होत्या आता दोघे एकमेकांना किस करत होते. श्याम तिच्या स्तनांसोबत खेळत होता. रवीना डोळे गच्च करत उसासे भरत होती. आहहह…ई.. 

श्याम तिच्या स्तनांना एकटक बघत होता, त्यानंतर बोटाने तिच्या स्तनांना पकडून कुस्करत होता.

 नंतर त्याने हलकस स्तनाग्रना खालीवर केलं.

 त्याबरोबरच तिच्या स्तनांची हालचाल ही वाढू लागली आणि त्यामुळेच तिचे स्तन इकडे तिकडे असे गोलाकार फिरत होते 

शाम तीच्या स्तनांना वरती खेचत आता त्यांना खालच्या भागांना चावू लागला.

 रवीना त्याच्या डोक्यात हात घालत आहाह असं करत होती.

 श्याम आता त्याला चांगल्यापैकी चोखत होता यामुळे श्यामचा लवडा तिच्या योनीमध्ये सारखं स्पर्श करत होतं..

 दोघेही सतरा अठरा वर्षाच्या घरातले त्यांना या संबंधाचा काहीच माहिती नव्हतं, तरीही दोघात एकरूपता तयार होऊ लागली होती.

श्यामचा लवडा रवीनाच्या जवळ जाताच दोघांना क्षणभर कसतरी झालं… पण श्याम लगेच तिथून बाजूला सरकला..

 आता तो परत तिच्या स्तनांसोबत खेळू लागला..

त्यानंतर खाली आडवं पडताच रविना त्याच्या अंगावर आली..

 आता ती त्याच्या उघड्या छातीशी खेळू लागली..

 त्यानंतर तिने त्याच्या ओठावर स्वतःचे ओठ टेकवले..

 दोघांमध्ये परत डीपी सुरू झाली.

 शाम ने तीच्या छातीला स्वतःची छाती चिटकावी या करता तिला गच्च असं पकडलं होतं. 

 दोघेही आता गोल फिरत फिरत डीपीकीस करत एकमेकांच्या अंगावर पडत होते आणि याचा मजा घेत होते..

Marathi Story

@Marathi-Story

Following1
Followers0


You may also like

Leave a Reply