Ek shikayat hai jo aagaz kiye baethi hai..

Shayari
Shayari

Ek shikayat hai jo aagaz kiye baethi hai..Shayribeats

Leave a Reply