Published by Sargam on and last updated on

Rising

Sitara ek din apna bhi buland hoga sargam

Dekhte hain zindagi kitne diye bujhaati hai

Sargam
Lyricist & Shayar ... ///
Categories: Creations

Sargam

Sargam

Lyricist & Shayar ... ///

Leave a Reply