Milyin Featured 8

पावसाच्या सरी

पावसाच्या पहिल्या सरी,
आतुर झालेल्या मनाला,
वाट बघणाऱ्या डोळ्यांना
कठोर झालेल्या मातीला
तृप्त करुनी गेल्या, मायेच्या दुनियेत रंगवून गेल्या

पावसाच्या पहिल्या सरी
आनंदी चातकाला पियूष पाजूनी
सुंदरशा मोराला वनी नाचवूनी
रुक्ष झालेल्या वृक्षांना फुलवूनी
सुगंध पसरूनी गेल्या, मायेच्या दुनियेत रंगवून गेल्या

Advertisement

Monish ItadkarLast Seen: Mar 3, 2023 @ 12:30pm 12MarUTC

Monish Itadkar

Monish-ItadkarPublished:
Last Updated:
Views: 2
Leave a Reply