Milyin Featured 19

मन उधाण-5

Home > Creations > मन उधाण-5

Marathi StoryLast Seen: Nov 14, 2023 @ 3:30pm 15NovUTC
Marathi Story
@Marathi-Story

 श्याम आणि रवीना चा हा खेळ गेल्या सहा महिन्यापासून चालू होता..

आता ऑक्टोबरच्या टर्ममध्ये ही दोघेही फेल झाले होते, त्यामुळे घरच्यांनी त्यांना ट्युशन्स लावल्या..

त्यामुळे दोघांची आता दुपारी होणारी भेटही कधी मध्येच होऊ लागली..

फेब्रुवारी पर्यंत श्याम आणि रवीना दोघेही एकमेकांपासून लांबच होते..

श्यामम एक्झाम देणे चालू होतं, रवीनाही कशीबशी एक्झाम देत होती..

 फेब्रुवारीच्या महिन्यात दोघांनीही त्यांच्या गेलेल्या विषयाचे पेपर्स दिले..

 मार्चपासून दोघांनाही परत मोकळीक भेटली..

श्यामने रवीनाला शेवटच्या पेपरच्या दिवशी भेटायचं ठरवलं..

तो तिच्या एक्झाम सेंटर जवळ आला.

 रवीना बाहेर येतात शाम तिला एकटक बघत होता,

 कारण निसर्ग नियमानुसार रवीना मध्ये आता थोडेफार बदल झाले..

तिच्या पवक्षामध्ये चांगलाच उभार आला होता..

 ओठ, खांदा, ही आता कमनीय झाले होते, कंबरेत आता लवचिकता आली होती..

तर श्याम मध्ये ही बरेच बदल झाले. त्याला मिशा फुटल्या..

थोडीफार दाढी येत होती.

श्याम बाहेर उभा होता.

हे बघताच रवीना आनंदाने त्याच्याजवळ आली.” श्याम कसा गेला रे तुझा पेपर?” 

शाम तीला बघत म्हणाला,” हो खूप चांगला गेला, तुझा कसा गेला..?

 त्यावरती ती म्हणाली असा तसाच गेला, शाम तीच्या हातावर हात ठेवत म्हणाला “काळजी करू नकोस, जर या वेळेस पेपर पास झालो नाही तर, आपण दोघे कुठेतरी पळून जाऊ आणि या लोकांपासून खूप लांब लांब जाऊ..

 म्हणजे आपल्याला आपले खेळ खेळता येतील.

 दोघेही आता हसू लागले कारण दोघांना या खेळाची खूपच सवय झाली होती..

 शाम इकडे तिकडे बघतो, त्या रस्त्यात आता फारसं कोणी दिसलं नव्हतं, श्यामने रविना चे भरगच्च असे उभार कर्कचून दाबले आणि म्हनाला मला दूध प्यायला देशील ना?”

 त्यावर रवीना म्हणाली “हो रे माझ्या बाळा, तू दूध प्यावा म्हणून मी सुद्धा तडफडते.” 

श्याम म्हणाला,” तर ठीक आहे, आता आपण दोघे कुठेतरी भेटूया..

 दोघे एकमेकांना बघत हसू लागले  त्यावर रवीना म्हणाली,” आता कुठे भेटायचं,त्या कॉटरला तर कोणीतरी राहायला आलं आणि छतावरच्या पायऱ्या ही तुटल्या, आता भेटण्याचा अवघड झालं..

आणि त्यांचा प्रॉब्लेम आता चांगलाच उभारून आला, कारण त्यांना भेटण्यासाठी अशी स्पेशली जागाच नव्हती भेटली; पण दोघांनाही त्या खेळाचा हौसही खूप वाटत होती…

 त्यात जून महिना येताच, दोघांचेही विषय गेल्याचे कळालं..

त्यानंतर त्यांच्या घरच्यांनी कंटाळून दोघांनाही मारलं होतं, त्यामुळे शाम ही रागात होता आणि इकडे रवीनाही रागात होती..

 शेवटी नळाला पाणी आलं म्हणून रवीना खाली पाणी भरायला आली  तेव्हा शाम तीच्या मागे आला..

 रवीनाच्या डोळ्यातले अश्रू बघून शम लाही भरून आल..

तो तीला समजावत,”रडू नकोस, हे बघ हे लोक आपल्याला सुखाने नाही जगू देणार, आपण एक काम करू, उद्या दुपारी तू खाली ये..आपण दोघे इथून मुंबईला पळून जाऊ.

रवीना त्याला बघत म्हणाली, मुंबईला पण तिथे आपल, कोण नाही आणि राहण्यासाठी घर लागतं, आपल्याला कोण घर देणार?

श्याम,” अग मी तो दिल पिक्चर बघितला, तो अमीर खान माधुरी दीक्षितला घेऊन मुंबईला पळाला आणि तिथे त्याने एका बांधकाम चालू असणाऱ्या फ्लॅट वरती काम मिळवलं.. दोघेजण तिथे सुखाने राहू लागले 

रवीनाच्या डोळ्यात चमक आली, ती त्याला हमी भरत,” हो चालेल.. उद्या दुपारी मी येते आणि सोबत माझे कपडे आणते..

श्याम-” कपडे आणि थोडेफार पैसे असतील तर आण..

 मी सुद्धा पैसे घेणार आहे..

दोघांनी ठरवलं त्याप्रमाणे दुसऱ्या दिवशी दुपारी दोघे एक वाजता एकत्र जमले.

 श्याम रवीनाला घेऊन रेल्वे स्टेशनवर आला दोघांनीही एकत्रच मुंबईची ट्रेन पकडली आणि ते मुंबईला रवाना झाले

ट्रेन पॅसेंजर होती, श्याम आणि रवीणाला एका कोपऱ्यात बसण्यासाठी जागा भेटली, रात्रीचा अंधार होताच श्याम आता रवीनाच्या स्तनात हात घालून त्याला दाबत होता.. रवीना लाजून चूर होत होती..

दोघांचेही गुप्त अंग रसखलन होत होते, सकाळी मुंबई येताच दोघेही आता जिथे बांधकाम चालू आहे ती वस्ती बघत होते.. एका ठिकाणी 25 मजली च बांधकाम चालू होतं..

 शाम रवीनाला घेऊन तिथे गेला, त्यांनाही मजुराची गरज होतीच..

 त्यांनी सध्या चालू असलेल्या बांधकामात मजुरांसाठी केलेले, घर दाखवत श्याम आणि रवीनाला राहण्यासाठी घर दिल..

रवीनाला तर आता ती स्वर्गात असल्यासारखंच वाटत होतं, कारण घरी राक्षसी आई, तिला त्रास द्यायची.. तिच्यापासून पिच्छा सोडणं हेच तिचं स्वप्न होतं आणि श्यामच्या बाबतीतही तेच झालं, त्यालाही त्याच्या आईवडिलांचा मोठ्या भावा बहिणीचा खूप त्रास होत होता, आता त्यालाही मोकळ झाल्यासारखं झालं..

श्यामने घरून चोरून आणलेल्या पैशातून किराणा, थोडाफार सामान आणलं..

रवीना त्या आणलेल्या सामान्यात स्वयंपाक बनवते..

 रात्री दोघेही जेवण करतात श्यामने अंथरूणही आणलं होतं, ते अंथरून घालून दोघे आता बसतात..

 शाम तीला मिठीत घेत रविना माझं किती वर्षाचा स्वप्न आज पूर्ण झालं..

 रवीनाही त्याला गच्च मिठीत आवळत हे स्वप्न तर मी किती वर्षापासून बघत होते.. 

त्यानंतर श्यामने लगेच तिच्या ओठावर, ओठ टेकवले. 

 रवीनाही आता त्याला प्रतिसाद देत होती, श्यामने तिचा चुडीदार चा टॉप काढला.. रविना आता ब्रा घालत होती..

श्याम त्याचा हुक शोधत होता..हूक भेटतात त्याने ती ब्रा काढली..

 रवीनाचे स्तन बघताच तो शुद्ध हरपल्यागत झाला..

 कारण तिच्या स्तनाने अणि स्तनाग्राने चांगलच उभार घेतलं होतं..

  सुरुवातीला श्यामच्या हातात मावणारे तिचे दोन्ही स्तन , आता एवढे वाढले का ते आता तिच्या एका हातातही बसत नव्हते, तरी श्यामने दोन्ही हातात एक स्तन धरत त्याला चोखू लागला..

 रवीनालाही त्याच ते चोखण आवडलं, कारण तो आता पहिले पेक्षा छान चोखत होता..

 शाम तीच्या पोटावर ओठ टेकवत खाली आला..

 आता तो नाभी जवळ आला नाभीत जीभ फिरवताच रवीनाला असह्य वेदना होऊ लागल्या..

 ती बेडशीट ला घट पकडून वर उठायचा प्रयत्न करत होती..श

श्यामने एका हाताने तिच्या स्तनांना कुस्करन चालूच ठेवलं होतं..

 त्याला आता कुतूहल वाटत होतं ते तिच्या कमरे खालच्या भागाचं आणि श्यामने हळूच तिच्या पॅन्ट चा नाडा काढला..

 पॅन्ट चा नाडा काढताच रवीना हात पकडत म्हणाली,” नको शाम.. तो भाग सगळ्यांना नसत दाखवत..

 त्यावर शाम तीला म्हणाला,” आता आपण दोघे एकत्र आहोत ना, मग आपण दोघे एकमेकांचे सगळेच भाग बघायचे..”

 रवीना लाजली त्यानंतर श्यामने तिची पॅन्ट काढली.. प्रवीणाने  जांभळ्या रंगाची निकर घातली होती त्याने ती काढली..श ती काढताच त्याला कळ्याभोर झुबकेदार केसात लपलेली तिची मैना दिसली..श तिला बघताच श्याम तिच्या योनीच्या फुगीर भागावर बोट फिरवत होता..

 रवीना लाजत होती.. कारण आता ती शाम समोर पूर्णपणे नग्न होती आणि त्यात तो तिच्या त्या भागासोबत खेळत होता, ज्या भागावर केवळ तिच्या एकटीचाच हात जात होता..

 हळूहळू शाम तिच्या योनीमध्ये स्वतःचे दोन बोट घालून त्याला बघत होता..

 तो खाली येऊन तिचे मांड्या फाकवतो आणि तिच्या योनीला एकटक बघत होता तिथे असलेली ती काळी मैना दिसताच श्याम बेभान झाला..

 त्याच्या लवड्यातूण लगेच पांढरे जाडसर पाणी सोडलं..

 ते पाणी सोडतात शाम लवड्यामुळे  हळूहळू बेजार व्हायचा; पण आता रवीना समोर त्याला हलवता ही येत नव्हतं आणि त्यात तिच्या मैनेच कुतूहल ही होतं..

तो आता तिला बघण्यात वेळ घालत होता हळूहळू श्यामने त्याच्यात बोट फिरवले, रवीना मात्र उसासे घेण्यातच मजबूर होती,

 ती आई गsss असेच करत होती.. शेवटी शामने न राहून त्यात त्याचे ओठ टाकले, त्याचे उठ पडतात..

 रवीना मात्र आता चांगलीच झडू लागली, तिच्या योनीने लगेच पांढरपाणी सोडलं.. शामला ते खारट आंबट पाणी विचित्र वाटलं पण त्या योनीचा सुगंध मात्र त्याला बेभान करत होता..

तो आता तिच्या योनीला वेड्यागत चाटू लागला..

रवीनाही बेभान होऊन उसासे घेऊ लागली ती शाम च्या गळ्याभोवती मांडीचा आकडा करते, शांत चोखन मात्र चालूच होतं

*******♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡********

Marathi StoryLast Seen: Nov 14, 2023 @ 3:30pm 15NovUTC

Marathi Story

@Marathi-Story

Published: | Last Updated: | Views: 3

You may also like

Leave a Reply