Milyin Featured 8

मन उधाण-2

Home > Creations > मन उधाण-2

Marathi StoryLast Seen: Nov 14, 2023 @ 3:30pm 15NovUTC
Marathi Story
@Marathi-Story

 रवीना आणि श्याम चा खेळ चांगला रंगात चालू होता..

ते दोघं आता परत उठतात, रवीना श्यामला डब्बा करून देते..

तो ते डब्बा घेऊन जाताना तिच्या गालासमोर आला पण आता त्याने तिच्या गालावर किस न करता तिच्या त्या दोन मध्यम आकारांच्या गोलाई वरती ओठ टेकवले..

त्याचे ते ओठ तीचा स्तनांवर स्पर्श होताच रवीनाला विचित्र अशी भावना जागली अचानक तिला तिच्या योनीतून पांढरा गंध निघाल्याचा जाणवलं.

पण तिला वाटलं तिचे पिरेड आले ती तिथून लगेच पळ काढत, मी आता येते असं म्हणून घरी आली..

ती बाथरूम मध्ये जाऊन बघते तर ते तर केवळ पांढरा पाणी होतं..

तिलाही आश्चर्य वाटलं ते घाबरत अरे माझ्या अंगातल रक्त संपलं काय, आता पांढर पाणी निघत..

कोणाला विचारू, आईला विचारलं तर आई अजून रागवेल..

आता तर ती कुठे बोलतीये ती कशी बशी स्वतःला सावरून बाहेर आली.

तेव्हा तिची आई तिच्याकडे न बघताच “माझ्यासाठी चहा ठेव”

बिचारी घाबरलेली रवीना तसंच तिच्या आईला चहा ठेवायला गेली..

भारतात कोणाला दुसऱ्यांच्या प्रॉब्लेमपेक्षा त्यांनी त्याचे काम करावे हेच इम्पॉर्टंट आहे तेही स्पेशली मुली आणि सुना..

त्यांचे प्रॉब्लेम काय आहे, त्या काय विचार करतात.. याचा कोणीच विचार करत नाही पण तिच्या सासूला, आईला वाटतं का तिने तिच्या वाटचे काम करून मोकळं राहावं.

तिच्या वाटचे काम म्हणजे ती मुलगी सतत तिच्या आईभवती रहावी, ती सून सतत स्वतःच्या सासूलाच महत्त्व देत राहावी..

इकडे शाम ही त्याच्यामध्ये घाबरून गेला होता..

अचानक त्याच्या पुरुषत्वातून पांढरा फेसाळ वीर्य पडलं.. पण तो त्याला घाबरला.. त्याला याबद्दल काहीच माहित नव्हतं..तरी तो बाथरूम मध्ये जाऊन अंडर पॅन्ट धुवून तशीच ओली अंडर पॅन्ट घातली..

त्यानंतर तो बाहेर आला बाहेर येऊन इतर मित्रांसोबत टवाळक्या करत होता..

तेवढ्यात त्यांच्या शेजारी असलेल्या विनीताईने त्याला आवाज दिला, ती श्याम चा हातावर दहा रुपये टेकवत,  मला एवढ दूध आणून दे असे म्हणते.. 

श्याम दुध देण्यास परत तीच्या आला तेव्हा बघतो का विना ताई बाळाला दुध पाजवत होती…तीने तो वक्षाचा भाग उघडाच ठेवला..

श्याम दुध देण्यास आत येतो..विनी तिचे उघडे स्तनानेच श्याम ला बोलत होती..

श्याम ला क्षणभर कसतरीच झाल, तो दुध ठेवत पळत आला..

रात्री श्यामला रविनाच्या स्तनाचा स्पर्श, विनीचे स्तन त्यावरचा तो ओला स्तनाग्र याचा विचार करताच त्याच लिंग ताठर, तो बरमोड्यात हात घालतो, आपूसकच त्या लंडला कुरवाळत होता, त्याला  हे बर वाटत होत..

इकडे रवीना रात्री चुळबुळ करत होती, तिला राहून राहून श्यामचा तिच्या स्तनावर पडलेला हात, त्यानंतर त्याने तिला ते दाबताना वेगळच जाणवत होतं..

ती रात्री झोपल्यावर स्वतःवर अंग भरून पांघरून घेते, त्यानंतर ते हलकसच स्वतःच्या स्तनाला दाबत होती; पण यामुळे तिला एवढा आनंद भेटला नाही जेवढा शाम दाबताना होत होता..

तिच्या मनात श्याम सोबत खेळलेल्या खेळाने तिच्यामध्ये विचित्र भावना जागत होत्या; पण यामुळे तिची योनी पाजरायची हे तिला सुद्धा ठाऊक नव्हतं..

ती तळमळ करत होती. शेवटी हळूहळू करत ती स्वतःच्या ओटीपोटावर हात फिरवत होती, त्यानंतर तिने हलकसच हात स्वतःच्या स्कर्टमध्ये घातला, त्यानंतर तिने तो हात निकर मध्ये टाकला..

आता त्या नुकत्याच बारीक बारीक केसांनी भरलेल्या त्या योनीत तिचा हात गेला..

तिथे जातात तिला एक समाधान झालं आणि ती हलकसं त्यावर मर्जन करत होती, तेव्हा तिला कुठे तो आत्मिक समाधान भेटत होत..

हळूहळू करत ती तिचे बोट त्या योनीवर फिरवत होती आणि नंतर तिचे बोट पाकळ्यात जातात..

तिला ही तिच्या योनीचा कुतूहल वाटलं, कारण योनीमध्ये हे भाग आसतात, हे तिलाही ठाऊक नव्हतं..

हळूहळू त्या पाकळ्यांना ती बोटांनी स्पर्श करू लागली..

त्यानंतर त्या बोटांचा खेळ थोडाफार वेगाने झाला आणि ते आता हळू हळू होत तृप्त झाली आणि तृप्त होतच तिला एक आत्मिक समाधान भेटलं..

शेवटी श्याम आणि रवीना मी पहिल्यांदाच हस्तमैथुनचा आनंद भोगला, आता रवीनाला उद्याची चाहूल लागली..

कधी एकदा दुपार होईल आणि कधी एकदा शाम सोबत परत हा खेळ खेळता येईल  याचीच ती वाट बघत होती..

सकाळ होताच दोघांनी आपापली काम केली, त्यानंतर दोघे दहा अकराला पुस्तकसमोर घेतली..

पुस्तक समोर होती पण त्यांचे लक्ष त्याचं लक्ष खेळण्यातच होतं..

ते दोघेही आता त्यांच्या आया झोपण्याची वाट बघत होते, बायकांचा आज बाहेर थोडा जास्तच वेळ गर्दा जमला..

दोन वाजले तरीही तिची आई झोपायचं नाव घेत नव्हती, त्यामुळे रवीनाला कसतरीच होत होतं..

इकडे श्याम बघत होता का गच्चीवर जाणाऱ्या पायऱ्याच्या इथे सगळ्या बायका विळखा घालून बसलेल्या होत्या,

कोणी उठायचं नावच घेत नव्हतं. तो रवीना ची वाट बघत होता.

रवीना पण खिडकीत उभी होती, दोघांमध्ये आता इशारे चालू होते..

दोघेही देवाला प्रार्थना करत होते का लवकर या बायकांना त्यांच्या मार्गातून हटव आणि तसंच झालं ..

हळूहळू एक एक बायका पेंगायला लागल्या शेवटी रवीना आणि श्यामची आई सुद्धा त्यांच्या त्यांच्या घरी झोपायला गेल्या.

आई झोपायला आली तेव्हा 

रवीना,” आई मी मीनल कडे खेळायला जाऊ?”

रवीनाच्या आईने तिला बाहेर पाठवून दार लावून घेतलं..

शाम दुपारपासूनच बाहेर होता, त्यामुळे त्यामुळे तो रवीना येण्याची वाट बघत होता आणि तसंच झालं..

रवीना बाहेर आली दोघेही एकमेकांना इशाराने वरती चालायला सांगतात..

रवीना ने आज गुलाबी प्रिईलचा फ्रॉक घातला होता, त्यात ती छान दिसत होती. श्यामने ही टी-शर्ट घालून घेतला होता.

  आता शामला रवीनाचे उघडे पाय बघायचे होते त्यामुळे तो पहिले हौदावर आला, त्यानंतर रवीना..

रवीना उडी मारताना शामला तिची डार्क निळ्या कलरची निकर दिसली, त्याला तिच्या त्या भागाच कौतुक वाटत होतं.म

रवीना तीची भावली दाखवत,” हे बघ श्याम आज आपण भावलीची तब्येत ठीक नाही आणि तू डॉक्टर आहे असं खेळायचं का?’

शाम तीला बघत म्हणाला,” नाही आज मी बाळ आणि तू आई होणार..

रवीना आश्चर्याने बघत म्हणाली,” असा कसा गेम?”

श्याम म्हणाला,” यामध्ये खरीच मजा येते, आता तू आई हो आणि मी बाळ!

रवीना लगेच तयार झाली, शाम तीच्या समोर आता भागवत होता, तिच्या जवळ थांबत होता..

रवीनाही त्याला अंघोळ झाली, पावडर झालं असं म्हणत होती.

रवीना शामला  आता झोपवले, 

तेव्हा श्याम मनाला,”असं कसं झोपणार  बाळाला दूध पाजवावे लागणार ना..!

रवीना त्याच्या बाजूला झोपते आणि तिचा फ्रॉक वरून त्याच्यासमोर,” हे घे बाळा दूध पी..”

शाम तिला बघत,” दुध अस थोडीच पितात, तुला माहित आहे काल मी विनीताई कडे गेलो होतो, तर ती तिच्या बाळाला दूध पाजवत होती.. पण तो तिच्या स्तनाला दाबत,” हा भाग तुला मोकळा करावा लागेल.”

To be continued..

Marathi StoryLast Seen: Nov 14, 2023 @ 3:30pm 15NovUTC

Marathi Story

@Marathi-Story

Published: | Last Updated: | Views: 3

You may also like

Leave a Reply