Img 20231029 143139

वारी!

Home > Creations > वारी!

Pravin JagtapLast Seen: Nov 25, 2023 @ 4:18pm 16NovUTC
Pravin Jagtap
@Pravin-Jagtap

Advertisement

 

Img 20231029 143139

पायी चाललो मी, तुझ्या वारी!आ

आलो मी, तुझ्या दारी!!

इच्छा ठेविली मी, तुझ्या चरणाची!

इच्छा ठेविली मी, तुझ्या प्रेमाची!!

विठ्ठला आलो मी, तुझ्या दारी!

पायी चाललो मी, तुझ्या वारी!१!

पायी चाललो मी, तुझ्या वारी!

विठ्ठला आलो मी, तुझ्या दारी!!

घेऊनी उज्वल भविष्याच्या जन्माची फेरी!

दाऊनी जन्माला, तुझ्या नामाची वारी!!

विठ्ठला आलो मी, तुझ्या दारी!

पायी चाललो मी, तुझ्या वारी!!२!!

पायी चाललो मी,तुझ्या वारी!

विठ्ठला आलो मी,तुझ्या दारी!!

वारी – वारी जन्म मरणाची फेरी!

करी – करी जन्मात तुझ्या नामाची फेरी!!

पायी चाललो मी,तुझ्या वारी!

विठ्ठला आलो मी,तुझ्या दारी!!३!!

पायी चाललो मी, तुझ्या वारी!

विठ्ठला आलो मी, तुझ्या दारी!

लागली गोडी मला, तुझ्या वारीची!

लागली गोडी मला, तुझ्या नामाची!!

पायी चाललो मी, तुझ्या वारी!

विठ्ठला आलो मी, तुझ्या दारी!!

Pravin JagtapLast Seen: Nov 25, 2023 @ 4:18pm 16NovUTC

Pravin Jagtap

@Pravin-Jagtap

Published: | Last Updated: | Views: 3

You may also like

Leave a Reply