Milyin Featured 18

Sambhog aur Pyar

Home > Creations > Sambhog aur Pyar

Farhana FirdousLast Seen: Oct 25, 2023 @ 7:00am 7OctUTC
Farhana Firdous
@Farhana-Firdous

Log aksar kehte, Pyar hote hote ho hi jata hai

Haiii a Galat femi

Use pyar nahi sambhog hone ki utsukta kehte hai

Aur sambhog hone k baad

Use pyar samaj lete hai

Farhana FirdousLast Seen: Oct 25, 2023 @ 7:00am 7OctUTC

Farhana Firdous

@Farhana-Firdous

Published: | Last Updated: | Views: 2

You may also like

Leave a Reply